top of page

สถานสงเคราะห์เด็ก

ปัจจุบันสังขละบุรีมีสถานสงเคราะห์เด็ก ๑๗ แห่ง ที่ให้พี่พักพิงแก่เด็ก ๖๐๕ คน (จากข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๕๗) แต่สถานสงเคราะห์เหล่านี้ก็ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก จากงานวิจัยขององค์กรระดับโลกหลายแห่ง เช่น UNICEF, Save the Children และ Lumos พบว่า เด็กจำนวนมากที่พักอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กทั่วโลกนั้นไม่ใช่เด็กกำพร้าแต่เข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เพราะครอบครัวยากจน

รายงานวิจัยขององค์กรระดับโลกเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการดูแลของสถานสงเคราะห์สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจไปจนตลอดชีวิตของเด็ก

 

ข้อมูลที่พบในสังขละบุรีก็สอดคล้องกับรายงานดังกล่าว จากการสำรวจของมูลนิธิวันสกายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า เด็กมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก ในสังขละบุรียังมีพ่อแม่ และเด็กมากกว่า ๒ ใน ๓ กล่าวว่า สาเหตุที่มาอยู่สถานสงเคราะห์เด็กนั้นเนื่องจากความยากจนของครอบครัว มูลนิธิวันสกายเห็นพ้องกับมติจากหลายๆประเทศที่ว่า ไม่ควรแยกเด็กออกจากครอบครัวเพียงเพราะความยากจน เราเชื่อว่าการดูแลที่อาศัยครอบครัวเป็นฐานจะสามารถช่วยเหลือให้เด็กได้รับในสิ่งที่ต้องการและจำเป็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสถานสงเคราะห์เด็ก

‘ฝ่ายงานดูแลทางเลือกสำหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้’ มูลนิธิวันสกาย

ส่งเสริมการดูแลเด็กในรูปแบบของครอบครัวเป็นพื้นฐาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

หากต้องการข้อมูลสถานสงเคราะห์เด็กในสังขละบุรีเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสถานสงเคราะห์เด็ก ในอำเภอสังขละบุรี (ธันวาคม ๒๕๕๗) ได้ที่นี่

bottom of page