top of page

ห้องภาพ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กับครอบครัว (ส.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเด็กนักเรียน (ส.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเด็กนักเรียน (ส.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมโรงเรียนท้องถิ่น (ส.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่ซักซ้อมกิจกรรมโครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก (ส.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

ปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิวันสกาย

press to zoom

มอบนมผงสโนว์เมทที่ได้รับบริจาคมา ให้กับเด็กในชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

มอบนมผงสโนว์เมทที่ได้รับบริจาคมา ให้กับเด็กในชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่พาเด็กไปโรงพยาบาล (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่พาเด็กไปโรงพยาบาล (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

เด็กน้อยกระโดดคว้าดวงดาว (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิวันสกาย (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

press to zoom

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนท้องถิ่น (มี.ค. ๒๕๕๘)

press to zoom

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

press to zoom

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

press to zoom

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

press to zoom

เด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ (ก.ค. ๒๕๕๗)

press to zoom

สัมพันธ์พ่อลูก (เม.ย. ๒๕๕๗)

press to zoom

กิจกรรมกับเด็กในห้องเรียนชุมชนสวนยาง (เม.ย. ๒๕๕๗)

press to zoom

แม่พาลูกๆ ไปโรงเรียน (ก.พ. ๒๕๕๗)

press to zoom

พี่วัฒน์ ผอ. ของเรา ทักทายเด็ก (ก.พ. ๒๕๕๗)

press to zoom
bottom of page