ห้องภาพ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กับครอบครัว (ส.ค. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเด็กนักเรียน (ส.ค. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเด็กนักเรียน (ส.ค. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมโรงเรียนท้องถิ่น (ส.ค. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่ซักซ้อมกิจกรรมโครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก (ส.ค. ๒๕๕๘)

ปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิวันสกาย

มอบนมผงสโนว์เมทที่ได้รับบริจาคมา ให้กับเด็กในชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

มอบนมผงสโนว์เมทที่ได้รับบริจาคมา ให้กับเด็กในชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่พาเด็กไปโรงพยาบาล (มิ.ย. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่พาเด็กไปโรงพยาบาล (มิ.ย. ๒๕๕๘)

เด็กน้อยกระโดดคว้าดวงดาว (มิ.ย. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน (มิ.ย. ๒๕๕๘)

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิวันสกาย (มิ.ย. ๒๕๕๘)

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขและ ตัวตลก Eckie มาจัดแสดงที่โรงเรียนท้องถิ่น (มิ.ย. ๒๕๕๘)

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนท้องถิ่น (มี.ค. ๒๕๕๘)

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ (พ.ย. ๒๕๕๗)

เด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ (ก.ค. ๒๕๕๗)

สัมพันธ์พ่อลูก (เม.ย. ๒๕๕๗)

กิจกรรมกับเด็กในห้องเรียนชุมชนสวนยาง (เม.ย. ๒๕๕๗)

แม่พาลูกๆ ไปโรงเรียน (ก.พ. ๒๕๕๗)

พี่วัฒน์ ผอ. ของเรา ทักทายเด็ก (ก.พ. ๒๕๕๗)