top of page

งานของเรา

งานเสริมสร้างรายได้

 

เราสร้างเสริมรายได้ให้ครอบครัวที่ยากจนได้รับรายได้ที่มั่นคง 

 

มูลนิธิวันสกายจัดทำโครงการผลิตไม้กวาดเพื่อสร้างรายได้ ให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีงานที่มั่นคง

ทำไมต้องเสริมสร้างรายได้

ในหลายครอบครัวที่เราทำงานด้วย ความยากจนคือรากของปัญหาต่างๆ ที่คนเหล่านี้ต้องเผชิญ รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การเสริมสร้างรายได้จึงช่วยให้ครอบครัวที่ขัดสนได้รับรายได้

ที่มั่นคงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และเด็กมีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้น

โครงการไม้กวาดสร้างรายได้ ของมูลนิธิวันสกาย

วันสกายส่งเสริมให้ครอบครัวหนึ่งในท้องถิ่นที่ผลิตไม้กวาดให้สามารถพัฒนาธุรกิจของตน เพื่อจ้างงานครอบครัวอื่นๆ ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม

 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๒๐ ครอบครัวที่ทำงานในโครงการผลิตไม้กวาดนี้ (ส่วนใหญ่เป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว) ได้รับค่าจ้างมากกว่าผู้ผลิตไม้กวาดรายอื่นๆ ในท้องถิ่นถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนของครอบครัวเหล่านี้ทุกคนจึงได้รับการศึกษา ทั้งนี้มีเด็กส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการส่งเสริมการศึกษา ของเรา

ร่วมด้วย

เราริเริ่มโครงการไม้กวาดสร้างรายได้ ด้วยการสนับสนุนทุนและหาตลาดผู้รับซื้อ ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายแบบขายส่ง นอกจากนี้ เรายังพยายามนำไม้กวาดไปขายในงานออกร้านระดมทุนต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นในประเทศไทยและอังกฤษ ภาคีของเราในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ส่วนภาคีในอังกฤษได้แก่ Missing Sock และ CARA

แผนยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต

งานเสริมสร้างรายได้ของเราเพิ่งริเริ่มได้ไม่นาน ธุรกิจเพื่อสังคมที่แท้จริงนั้นมีความยากและละเอียดอ่อน เราต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้อีกมาก อย่างไรก็ตาม เรากระตือรือร้นกับการทำงานในเรื่องนี้และตั้งใจจะพัฒนาโครงการเสริมสร้างรายได้อื่นๆ ต่อไป

คุณก็ช่วยเราได้!

 

คุณสามารถสนับสนุนงานเสริมสร้างรายได้ของเรา ด้วยการซื้อไม้กวาด หรือช่วยแนะนำต่อทั้งในประเทศไทยและอังกฤษว่าเราเป็นแหล่งผลิตไม้กวาดเพื่อขายทั้งปลีก/ส่ง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

bottom of page