top of page

ห้องสื่อ

วีดีทัศน์

ปีที่ผลิต: ๒๕๕๙

เวลา: ๔.๔๗ นาที

วีดีทัศน์แนะนำการทำงานของมูลนิธิวันสกาย โดยหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของเราคือ ช่วยให้เด็กและครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องดูแลในครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา: ๒.๓๕ นาที

วีดีทัศน์นี้นำเสนอการดำเนินงานของมูลนิธิวันสกาย ในส่วนงานเสริมสร้างรายได้ เพื่อช่วยให้ครอบครัวที่ขัดสนมีรายรับเพิ่มขึ้น

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา : ๑.๕๔ นาที

วีดีทัศน์นี้ เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงไพลิน อายุ ๑๒ ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่ทำงานภายใต้โครงการผลิตไม้กวาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ ของมูลนิธิวันสกาย

Please reload

แนะนำวีดีทัศน์ที่น่าสนใจ…

ผลิตโดย: Catholic Relief Services, LUMOS และ Maestral

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา: ๒.๒๑ นาที

วิดีทัศน์เงียบนี้ชักชวนให้สถานสงเคราะห์หันมาพิจารณาสารที่เป็นกุญแจสำคัญ นั่นก็คือ "การเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดูแลเด็ก"

ผลิตโดย: Friends-International

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา: ๑.๑๖ นาที

วีดีทัศน์นี้แสดงให้เห็นว่า เหตุใดผู้บริจาคจึงควรช่วยเหลือและส่งเสริมครอบครัวของเด็ก ไม่ใช่ส่งเสริมสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

ผลิตโดย: Lumos

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา: ๓.๒๙ นาที

เจ. เค. โรว์ลิ่ง ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่อง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Lumos ได้อธิบายไว้ในวีดีทัศน์นี้ว่า ทำไมเด็กจึงจำเป็นต้องอยู่กับครอบครัว ไม่ใช่อยู่กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

ผลิตโดย: Uniting for Children

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา: ๒๑.๓๖ นาที

สารคดีของ Uniting for Children เรื่องนี้ตีแผ่สภาพความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในประเทศกัมพูชา

Please reload

bottom of page