top of page

ภาพรวม

สถิติการทำงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เราได้ช่วยเหลือให้เด็ก ๘ คน ได้อยู่ในกระบวนการกลับคืนสู่ครอบครัว

ช่วยให้เด็กกว่า ๑๐๐ คน

ได้รับการศึกษา

ช่วยเหลือครอบครัวที่

ยากลำบาก ๑๒๔ ครอบครัว

ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้แก่ ๒๐ ครอบครัว

bottom of page