top of page

ข้อมูลโดยสังเขป

มูลนิธิวันสกายทำงานเพื่อเด็กในพื้นที่ชายแดนตะวันตกอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า  จึงทำให้สังขละบุรีเป็นแหล่งพักพิงของผู้อพยพจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง มอญ และพม่า

 

เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายว่า เด็กๆในอำเภอสังขละบุรีต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้าง

bottom of page