Children Need Families Not Orphanages

ผลิตโดย: Lumos

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา: ๓.๒๙ นาที

เจ. เค. โรว์ลิ่ง ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่อง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Lumos ได้อธิบายไว้ในวีดีทัศน์นี้ว่า ทำไมเด็กจึงจำเป็นต้องอยู่กับครอบครัว ไม่ใช่อยู่กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

Please reload