เด็กหญิงไพลิน

ปีที่ผลิต: พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา : ๑.๕๔ นาที

วีดีทัศน์นี้ เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงไพลิน อายุ ๑๒ ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่ทำงานภายใต้โครงการผลิตไม้กวาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ ของมูลนิธิวันสกาย

Please reload