มูลนิธิวันสกาย

ปีที่ผลิต: ๒๕๕๙

เวลา: ๔.๔๗ นาที

วีดีทัศน์แนะนำการทำงานของมูลนิธิวันสกาย โดยหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของเราคือ ช่วยให้เด็กและครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องดูแลในครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง

Please reload